Prawa

Wszelkie prawa do fotografii zamieszczonych na niniejszej stronie należą do ich autora.
Dopuszcza się wykorzystanie zdjęć na własnych blogach, bądź portalach społecznościowych, wyłącznie niekomercyjnych, w celach prywatnych, pod warunkiem bezwzględnego podania źródła pochodzenia i autora, w sposób następujący: "Zdjęcie pochodzi ze strony www.alex.jaworzno.pl. Autor: Alex Tura"
Zabrania się modyfikowania jakichkolwiek części fotografii oraz usuwania znaków wodnych, logo oraz innych elementów.
Zabrania się wykorzystywania zdjęć w prasie, oraz innych środkach masowego przekazu, na plakatach, folderach itp.

W razie chęci zakupu zdjęć, bądź zamówienia usług fotograficznych proszę o kontakt alex113(małpa)tlen,pl. tel 695 768 279.

W wypadku kradzieży zdjęć zostaną podjęte kroki prawne:
- wystawienie faktury za wykorzystanie, wg cen minimum zgodnie z cennikeim ZPAF - DO POBRANIA
- wytoczenie sprawy sądowej